ΛΙΣΤΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε ότι μία οργάνωση σε λεπτομέρεια εκ των προτέρων μπορεί να σας απαλλάξει από κάποια ανησυχία την ώρα που όλα θέλετε να είναι ακριβώς όπως τα προγραμματίσατε. Σε συνεργασία με το έμπειρο προσωπικό μας, μπορείτε να ετοιμάσετε τη Λίστα των Καλεσμένων σας αλφαβητικά και να μας τη στείλετε έτσι ώστε ο κάθε προσκεκλημένος σας να γνωρίζει με την είσοδο του την αρίθμηση του τραπεζιού του.

User Login